Search result

Friskrivning

Information

Webbsidan bildelsbasen.se är en fristående marknadsplats för fordonsdelar (hädanefter kallade annonsobjekt) som utannonseras av annonserande företag (hädanefter kallad säljaren).

Annonsobjekt

All information i form av data, text och bilder gällande annonsobjekt har sitt ursprung från säljaren. Säljaren är ansvarig för att sin egna information är korrekt. Om du funnit ett misstänkt fel bör du därför kontakta säljaren för korrigering.

Marknadsplatsen

Bildelsbasen Nordic AB ansvarar för funktionalitet rörande sökning, databehandling och informationstexter. Vi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra marknadsplatsen. Det åligger dig att alltid kontrollera riktigheten i information och sökresultat och vid misstänkt fel bör du därför kontakta oss för korrigering. I vissa fall kan det förekomma att felet härstammar från annan part och felrapporteringen tas då vidare till berörd part.

Ditt ansvar

Det åligger dig som användare att kontrollera att informationen som anges på bildelsbasen.se överensstämmer med verkligheten.

Friskrivning

Bildelsbasen Nordic AB kan inte ställas till svars för avsaknad av information eller felaktig information.

Vid eventuella frågor eller inrapportering

Har du upptäckt något som inte stämmer?

Kontakta oss - Kontakta Bildelsbasen AB